به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در جلسه شورای مدیران گفت: طی یک ماه گذشته با حرکت جهادی ۵ هزار و ۲۳۲ خانوار نیازمند که مشکلات اقتصادی و معیشتی داشتند توسط مددکاران خانواده شناسایی و از محل تبصره ۱۴ تحت حمایت کمیته امداد استان قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون هیچ مددجوی نیازمند پشت نوبتی در استان وجود ندارد افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی با حمایت‌های خوبی که از سوی دولت و مجلس صورت گرفته، تلاش می‌شود تا خدمات مختلف به افراد نیازمند تحت حمایت ارائه شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی این نهاد توانمندسازی جامعه هدف با محوریت اشتغال است، گفت: با همین رویکرد از ابتدای امسال تاکنون هزار ۳۴۵ فرصت شغلی جدید بااعتباری قریب به ۲۱ میلیارد تومان برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان ایجادشده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: چالش‌های اقتصادی موجبات افزایش مراجعین به کمیته را می‌گردد، اما با توجه به حمایت‌های خوب صورت گرفته برای افراد نیازمند پشت نوبتی و واجدین شرایط پرونده‌های حمایتی تشکیل‌شده و در حال حاضر افراد پشت نوبت حمایت در استان نداریم.

صفری گفت هم‌اکنون ۲۵ هزار و ۱۶۳ خانوار با جمعیت ۴۷ هزار و ۷۳۶ نفر در قالب کمک‌معیشت بگیر تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که تعداد ۵ هزار ۲۳۲ خانواده در ماه‌های اخیر و از محل تبصره ۱۴ تحت حمایت کمیته امداد استان قرار گرفته است.