به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ "شبکه ملی تشکل های غیردولتی افراد دارای معلولیت"  با حضور منتخبین در ساختمان ستاد سازمان بهزیستی کشور تشکیل جلسه داد.

حاضرین جلسه به منظور معرفی "نمایندگان کشوری" جهت عضویت در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌ سازی کشور و حضور درکمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان؛در رای گیری شرکت کردند.
گفتنی است : مهدی قنبری موحد مشاور مدیر کل در امور معلولین بهزیستی استان زنجان بعنوان عضوهیات مدیره این تشکل انتخاب شد.