به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر برداشت‌ از آب‌های زیرزمینی ادامه دار باشد، در آینده شاهد فرونشست زمین در تمام نقاط کشور خواهیم بود.
علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی در دشت‌های ممنوعه اظهار کرد: براساس قانون توزیع منابع آب صدور مجوز برداشت آب از دشت‌های ممنوعه بر عهده وزارت نیرو است که بر همین اساس طبق برنامه توسعه ششم باید سالیانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب برداشت از آب‌های زیر زمینی کاهش یابد.
وی افزود: بر اساس قانون مجوز جدید حفر چاه در دشت‌های ممنوع شده است مگر اینکه وزارت نیرو مجوز جدیدی برای جا به جایی و یا به دلیل شوری آب صادر کند.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به صورت مستقیم در حوزه آب‌های زیرزمینی نقش و تکلیفی ندارد، اما وظیفه صیانت از محیط زیست را بر عهده دارد.
مریدی ادامه داد: برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی خسارت‌هایی از جمله تاثیرگذاری بر روی جریان‌های سایر رودخانه‌ها می‌گذارد که این موضوع موجب خشک شدن تالاب‌ها خواهد شد.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: برداشت‌های مستقیم می‌تواند بر محیط زیست تاثیر و به آن خسارت وارد کند که در این صورت است محیط زیست می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی افزود: براساس قانون توزیع منابع آب‌های زیرزمینی، سازمان حفاظت محیط زیست به صورت مستقیم نمی‌تواند در رابطه با برداشت‌های آب‌های زیرزمینی به مردم اخطار دهد.
مریدی گفت: تاکنون به موضوع کنترل برداشت و مبارزه با چاه‌های غیرمجاز کمتر توجه شده است که این نیز به دلیل کمبود بودجه و تنش‌های اجتماعی باز می‌گردد.
وی بیان کرد: در برخی از کشور‌ها مردم در امر برداشت‌های غیرمجاز مشارکت خوبی داشتند که همین امر موجب توسعه پایدار در منطقه شده است، اما در کشور ما برخی مسئولان فکر می‌کنند که آب‌های زیرزمینی یک منبع همیشگی است و تا می‌توانند از آن برداشت می‌کنند.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: اگر این برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی ادامه دار باشد ما در آینده نزدیک شاهد فرونشست زمین در تمام نقاط کشور، خشک شدن آبخوان‌ها و تالاب‌ها و از دست دادن دسترسی به آب شرب خواهیم بود که همین موضوع می‌تواند منجر به مهاجرت‌های سنگین در دشت‌ها شود.