به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ یکی از عمده ترین وظایف کمیسیون ماده پنج موضوع تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح های توسعه شهری از جمله طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین تغییرات بعدی آن است.

در ماده ۸ این آئین‌نامه پیش‌بینی شده است که طرحهای تفصیلی شهری ابتدا در کمیته کار بررسی و سپس در کمیسیون طرحهای تفصیلی تصویب گردند. همچنین در این ماده آمده است که در صورت مغایرت اساسی میان طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مربوط، مرجع تصویب نهایی طرح تفصیلی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

عمده کاربری زمین های داخل شهری مسکونی هستند، البته برخی از کاربری های خدماتی هم مثل کاربری های بهداشت و درمان، پارکینگ، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و شبکه معابر وجود دارند که ممکن است املاک شهروندان در مسیر اجرای آنها قرار گیرد و در زمان مراجعه برای اخذ استعلام یا برای صدور پروانه با خبر شوند که پلاک آنها در طرح قرار گرفته باشد.

در این جلسات درخواست هایی که از طریق شهرداری به دبیرخانه ارسال شده مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت برای آنها تصمیم گیری می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: