به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، سرپرست جدید معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان منصوب شد.

 پس از آنکه عذرا واسعی به عنوان ‌نخستین بانوی مدیر در اداره ورزش و جوانان شهرستان زنجان جایگزین جواد سالک به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان زنجان شده بود، یک بانوی مدیر دیگر در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان منصوب شد.

 با رویکرد استفاده از ظرفیت بانوان مدیر در استان زنجان و اداره کل ورزش و جوانان،دکتر لیلا کریمی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و نخستین بانو در سطح معاونت فرهنگی و امور جوانان انتخاب شد تا این اداره کل در استفاده از مدیران بانو در استان زنجان پیشتاز باشد.

 شایان ذکر است که پیش از این غلامرضا الهی سرشت به عنوان معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان فعالیت داشت که با حکم استاندار زنجان مدیرکل روابط بین، بین‌الملل و تشریفات استانداری زنجان شد.