به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل بهزیستی استان زنجان خبر از کمک ۱ میلیارد و750 میلیون ریالی مدیر عامل بانک ملت به جامعه هدف بهزیستی استان زنجان داد.

محمد محمدی کار خیر را مختص دستگاه های متولی ندانست و گفت: این که یک بنگاه اقتصادی در کنار فعالیت حرفه ای و اقتصادی خود در راستای انجام مسوولیت های اجتماعی خود در کارهای خداپسندانه و نیکوکارانه نیز مشارکت فعال داشته باشد، بسیار ارزشمند است.

با اشاره به مساعدت بلاعوض امیلیاردو 750 میلیون ریالی و همچنین 200 فقره تسهیلات قرض الحسنه 50 میلیون ریالی اعطایی  از سوی مدیر عامل بانک ملت به مددجویان و پرسنل شیرخوارگاه افزود : این نهاد حمایتی دارای 4 خانه کودک و نوجوان غیر دولتی دختران و پسران به تفکیک سنی 7 تا 12 سال و 13 تا 18 سال است و همچنین یک مرکز دولتی شیرخوارگاه با رنج سنی 0 تا 6 سال است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه یکی از رویکردهای بهزیستی حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است گفت: در حال حاضر نزدیک به400 کودک بی سرپرست و بد سرپرست  در قالب امدادبگیر,طرح حامی و ساکن در مراکزتحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند ومراکز نگهداری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست با مشارکت بخش خصوصی و با پرداخت یارانه بهزیستی اداره می شوند.

وی یادآور شد : یکی از راهکارهای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی،سازمان ها وتشکل های غیر دولتی است.این سازمان ها که در تمامی جوامع ریشه دارند در عصر کنونی کارکردهای مختلف و موثری پیدا کرده اند و نقش مهمی در حیات جوامع ایفا می کنند.