به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مجتمع معدنی سرب و روی انگوران زنجان در راستای حمایت از حیات وحش منطقه مورد فعالیت خود با انتخاب قوچ ارمنی به عنوان نماد ترویجی ، اقدام به حمایت از این گونه شاخص منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انگوران نموده است که با حضور عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 25 فروردین ماه 98 رونمایی شد .

« رایان » به معنی اندیشمند ، فکر کننده و فکور بوده که با توجه به باهوش بودن قوچ این نام برای نماد ترویجی قوچ نژاد خالص ارمنی  که در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انگوران زندگی می کند ، انتخاب شده است .

گفتنی است مجتمع  معدنی سرب و روی انگوران در راستای حفاظت هر چه بهتر این گونه شاخص منطقه ، اقدامات زیست محیطی موثری در برنامه خود دارد .