به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ کمیته امداد زنجیره‌ای بزرگ از خدمات برای مددجویان تحت حمایت با راهبرد توانمندسازی عرضه می‌کند تا افراد در یک‌زمان مشخص به‌صورت هدفمند و هوشمند از چرخه حمایتی خارج شوند

صفری افزود: دهه پنجم استفاده از روش‌های نوین در ارائه خدمات، به صحنه آوردن مردم به‌عنوان ستون خیمه نظام در حوزه فقرزدایی و اجتماعی محور کردن چرخه فقرزدایی است که امداد راهبرد توان دهی به راهبرد توانمندسازی و انسان‌پروری بجای فقیر پروری را سرلوحه کار خود قرار داده که مؤسس این مدل بی‌نظیر حضرت امام (ره) هست که دقیقاً در حوزه عدالت اجتماعی، تقویت روحیه مناعت طبع، کرامت، عزت‌نفس ولی‌نعمتان تعریف می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به ارتقاء همت کارکنان این نهاد گفت: آموزش‌های فکری و فرهنگی، تربیتی، سبک زندگی دینی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی، معاضدت حقوقی، پرداخت کمک‌معیشت خانواده تأمین کمک‌هزینه ازدواج و جهیزیه و هر آنچه برای پویایی یک خانواده آسیب‌دیده لازم باشد زنجیره‌ای بزرگ از خدمات برای مددجویان تحت حمایت با راهبرد توانمندسازی عرضه می‌شود.

صفری به دو مؤلفه مهم کمیته امداد اشاره کرد و گفت: جهادی عمل کردن در داخل سازمان، رویکرد جهادی، مجاهدانه و خستگی‌ناپذیری و ایجاد نشاط در مجموعه و تعامل برون‌سازمانی در بخش‌های مختلف ایجاد تفاهم‌نامه با مراکز و دستگاه‌های مختلف، ایجاد مراکز نیکوکاری از مؤلفه‌های مهم کمیته امداد در عرصه خدمت‌رسانی است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته از 8 هزار و 678 خانواده تحت پوشش نیازمند در قالب طرح مفتاح الجنه سرکشی بازدید به عمل آمد افزود: یک میلیارد و 38 میلیون تومان از طریق مهمان‌ها در این سر کشی‌ها به نیازمندان مساعدت گردید که نسبت به سال 96 رشد 24 درصدی و ازنظر کمک‌ها رشد 43 درصدی را شاهد بودیم.