به گزارش خبرگزاری برنا در استان زنجان؛ با حضور دکتر زند؛ کارگاه آموزشی «شناسایی، کنترل و مدیریت عوامل خسارت‌زای زنده مزارع گندم» در زنجان برگزار شد.

به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، کارگاه آموزشی «شناسایی، کنترل و مدیریت عوامل خسارت‌زای زنده مزارع گندم» با تدریس دکتر زند، مشاور وزیر و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و اساتید، مدیران و محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روز سه‌شنبه 27 فروردین در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد.

گفتنی است، در این کارگاه آموزشی مباحث و موضوعات مربوط به مدیریت علف‌های هرز و آفات و بیماری‌های گندم به تفصیل تشریح شد.