به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  مهرداد سلطانی در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از پیگیری های انجام شده برای ثبت زنجان به عنوان شهر ملی ملیله قدردانی کرد و افزود: برای ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله نیز باید اقدامات و برنامه های عملیاتی در دستور کار ارگان ها و دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ساخت یک المان فاخر از ملیله و تهیه مستند از قدمت و اصالت این هنر در زنجان می تواند جزو برنامه های عملیاتی مدنظر قرار داده شود.
به گزارش ایرنا مرداد سال گذشته، زنجان به عنوان شهر ملی ملیله به ثبت رسید. 
گفتتی است بنا به اظهار مسئولان سازمان میراث فرهنی کشور و استان، فرایند ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله نیز در دستور کار است و پیشرفت های خوبی در این زمینه به دست آمده است.
غنای 'ریز نقوش' و استفاده از نقره خالص، وجه تمایز ملیله زنجان با سایر مناطق کشور است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت راه اندازی پایانه مسافری در جنوب زنجان تاکید کرد و اظهار داشت: ازدحام مسافران در سه راه بیجار و کمربندی خیام نظم شهری را تحت الشعاع قرار داده است و ایجاد پایانه مسافری در این منطقه از شهر می تواند علاوه بر تامین آسایش مسافران از بروز خطرات ناشی از تردد مسافران در حاشیه جاده نیز جلوگیری کند.