به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری در این  نشست با اشاره به جمعیت نیم میلیونی زنان استان گفت : زنان عهده دار امر  جامعه پذیری  و فرهنگی  پذیر کردن نسل کنونی هستند  و ضرورت شناخت نیازهای آنان و تلاش جهت رفع نیازها ، زمینه را برای  امید آفرینی ، ایجاد اعتماد وتوسعه جامعه  سالم و پویا هموارتر خواهد کرد.

وی در خصوص  فلسفه توجه به زنان  افزود  این توجه در تمام جوامع  از یک مطالبه اساسی که اصلی ترین و اساسی ترین پایه آن  تعادل است نشات گرفته است که بخش مهمی از این گرایش به تعادل را هم  باید  زنان جامعه شکل دهند .

مدیر کل امور بانوان و خانواده  یکی ازرویکردهای  محوری ، دفتر امور بانوان از ابتدا - تاکنون  را ، ایجاد تشکل  ها و حمایت از افراد صاحب  ائده  و ابتکار  بیان داشت و اظهار داشت  این فضای همکاری  و همدلی مناسب  نه تنها در  توسعه سلامت و تندرستی ، کارآفرینی ،ورزش ، امور خیریه ای موثر  واقع شده  بلکه موجبات  ارتقاء  جایگاه بانوان  را فراهم آورد  و ثابت کرد شبکه سازی  و ایجاد ارتباط و تبادل تجربیات  بین زنان در بخش های مختلف زمینه  را برای  شناخت توانمندیها   و الگو سازی  و آگاهی  از فرصتهای  موجود هموار می کند.

بلوری با اشاره  به  رشد 28 درصدی  بانوان در کاندیداتوری دور پنجم شوراهای شهر و روستا در استان  افزوددراستان فضا به سمت مشارکت مدیریتی بیشتر زنان پیش  می‌رود و زنان بیشتر وارد فضاهای مدیریتی می‌شوند که این امر نوید بخش آینده خوبی برای استان ما خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد امسال  که با عنوان  رونق تولید اقتصادی  نام گذاری شده است جایگاه مناسبی در بخش های  مختلف  برای زنان و خانواده باز کنیم و با اجرای  برنامه ها ی هدفمند و برنامه  محور به اهمیت تاثیر زنان  هم از بعد فرهنگی  و خلق گفتمان  اقتصاد مقاومتی  و هم بعد اقتصادی  به عنوان  عوامل تولید تاکید داشته باشیم.