به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ هدایت صفری با اشاره به بسترسازی ایجاد مرکز نیکوکاری گفت: هدف از ایجاد مراکز نیکوکاری با رویکرد مسجد محوری بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جامعه برای کمک به نیازمندان و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری کمیته امداد به این مراکز است، و فعالیت مراکز نیکوکاری کاملاً افتخاری بوده و زمینه‌ای برای پیوند دادن نیاز نیازمندان با توانمندی‌های خیران است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به بارش های ابتدای سال 98 ودرگیر شدن تعدادی استانها با حادثه سیل افزود: در بحران سیل استان های کشور، مراکز نیکوکاری وظایف ومسئولیت خود را به خوبی انجام دادند  وبا جمع آوری کمک های مردمی وارسال آن به مناطق سیل زده  به یاری هموطنان آسیب دیده  شتافتند.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر 39 مرکز نیکوکاری در سطح استان ایجاد شده است و برنامه ریزی شده تعداد این مراکز تاپایان سال 98به 110مرکز افزایش  یابد .

وی هدف کمیته امداد از ایجاد مراکز نیکوکاری رازمینه سازی  راحت تر برای مشارکت خیران و نیکوکاران در کمک به نیازمندان، رفع فقر ومحرومیت دانست و گفت: با ترویج انفاق، احسان و نوعدوستی از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری شده وسرمایه های اجتماعی در جامعه افرایش می یابد.

صفری گفت: تعدادی از مراکز نیکوکاری در ماه مبارک رمضان افتتاح شده وکمک های جمع آوری شده این مراکز پس از ثبت و ضبط در ماه های آتی اطلاع رسانی می شود لیکن کمک های جمع آوری شده در مراکز نیکوکاری فعال استان طی دوماهه اول سال جاری با رشد 340 درصدی 2 میلیارد و 400 میلیون تومان می باشد که بامحوریت مساجد و هیات امنا ونظارت کمیته امداد به نیازمندان همان محل وآسیب دیدگان از سیل هرینه شده است.

گفتنی است براساس ارزیابی های مرکز استان زنجان در ایجاد مراکز نیکوکاری در سال جاری از استان های موفق کشور بوده که مدیر کل هماهنگی شبکه های مردمی  مرکز طی نامه ای از اهتمام عالی  وتلاش مجدانه  مدیر کل کمیته امداد استان  قدردانی کرده است.