به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  تشکل ها و مشارکت های اجتماعی از ارزشمندی و قدرت بالایی برخوردار می باشد و میرود تا جایگاه برجسته  خود را در اجتماع و به ویژه جوانان تثبیت نماید . این واقعیت ملموس را مولین بخوبی درک میکنند و سعی دارند از این پتانسیل بالقوه نیرویی بالفعل و کارا و پویا استخراج نمایند.

در این راستا مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان در پیامی صمیمانه روز تشکل های اجتماعی را تبریک گفت و خواستار موفقیتی روز افزون برای تمامی این گروه های داوطلب شد.   

متن پیام مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان به شرح زیر ارایه شده است:

بسیاری از اهداف جوامع از طریق تشکل ها انجمن ها سمنها و گروههای دواطلب پی گرفته می شود که در حیات اجتماعی ایران نیز حضور داشته  و تاثیرات مهمی را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران بر جای گذاشته اند.

جوامع و نظام های اجتماعی مختلف در تلاش هستند که تعداد تشکل های غیردولتی را در محدوده خود افزایش دهند یا زمینه های ایجاد آنها را فراهم کنند. در دنیای امروز، توسعه یافتگی فرآیندی است که باید دولت ها و ملت ها با یکدیگر آن را طی کنند. 

در عمل ثابت شده است دولت ها توانایی بسط یک توسعه پایدار و مداوم بدون مشارکت کامل مردم را ندارند وحتی در مسیر توسعه یافتگی، جوامع نقش مهم تری نسبت به دولت ها دارند. 

اینجانب به نقش مهم تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد واقف بوده و همواره به امر ارزش نهادن به این سازمانها و حمایت از سمنهای جوانان تاکید داشته ام. 

لذا بدینوسیله روز تشکلهای اجتماعی را تبریک گفته و موفقیتی روز افزون را برای تمامی این گروه های داوطلب خواستارم.   

علی خلیلی

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: