به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی: مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان از کشف محموله بزرگ گوشی تلفن همراه خبر داد.

ممیزی افزود: در شهرستان خدابنده از یکدستگاه خودروی سواری تعداد دویست و هفت دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بالغ بر یازده میلیارد ریال کشف شد.

وی اظهار داشت: در این رابطه پرونده ای در تعزیرات حکومتی خدابنده تشکیل و در حال رسیدگی می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: