به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فتح اله حقیقی در جلسه توسعه اقتصادی استلن که با موضوع بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان و امکانات موجود در زنجان برای جذب سرمایه گذاران خارجی، تصریح کرد: پیگیری‌های جدی در این خصوص باید بطور مستمر و از طریق کانال متولیان اصلی و تا زمان حصول نتیجه نهایی صورت گیرد زیرا پیگیری‌های پراکنده توسط افراد مختلف می‌تواند روند پیشبرد پروژه ایجاد شهرک صنایع سرمایه‌گذاران خارجی در زنجان را با وقفه مواجه نماید.

وی معاونین خود و برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مکلف نمود تا با انجام مکاتبات لازم، پیگیری های جدی در این زمینه انجام دهند و کمیته کاری با این موضوع تشکیل دهند.

ضرورت توجه به توسعه گردشگری در استان، نقشه راه و پنجره واحد سرمایه گذاری در کنار موضوعاتی همچون بررسی نظام بودجه‌ای استان، ترغیب حضور برخی شرکت ها در بورس و راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات مالی برخی از ادارات استان از دیگر مسائلی است که در دستور کار این کارگروه قرار دارد.