به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ به منظور انجام هماهنگی ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای تامین نیروی انسانی، تجهیزات، خودروهای مورد نیاز و... شعب احتمالی اخذ رأی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، جلسه کمیته پشتیبانی به ریاست شاددل معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و با حضور ترخانی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، دلیری مدیرکل امور اداری و مالی و فتحعلی بیگلو مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت در روز پنجشنبه مورخ 1398/07/25 برگزار گردید.