به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: متاسفانه به حمل و نقل عمومی معلولان در استان زنجان اهمیت داده نشده و این بخش مناسب سازی نشده است.

محمدی گفت: بهزیستی استان زنجان پوشش دانش آموزان استثنایی را بر عهده دارد و ارائه خدمات به دانش آموزان استثنایی اولویت کاری بهزیستی است.

وی با بیان اینکه ۹۵۷ دانش آموز استثنایی در استان زنجان تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار کرد: از این تعداد ۹۲۰ نفر در ماه ۲۰۰ هزار تومان مستمری می گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه طی سال گذشته ۱۰۷ کاشت حلزون برای دانش آموزان استثنایی توسط بهزیستی استان زنجان انجام شد، گفت: ۳۰ ویلچر هم برای دانش آموزان خریداری شد.

محمدی قیداری با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی مشکل ایاب و ذهاب دارند، ابراز کرد: متاسفانه به حمل و نقل عمومی معلولان در استان زنجان اهمیت داده نشده و حمل و نقل عمومی مناسب سازی نشده است.

وی افزود: نباید به خاطر نبود وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی از تحصیل باز بمانند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در راستای کمک به تحصیل  دانش آموزان استثنایی باید دستگاههای ذی ربط دست بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی را بگیرند.

محمدی قیداری گفت: استقلال و توان مالی معلولان باعث می شود هزینه های تحمیلی به دولت کاهش پیدا کند، بنابراین باید به حمل و نقل معلولان در جامعه بیشتر بها ء داده شود.