به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: از ۱۰ مهر ماه سال جاری تا ۲۷ مهر ماه تعداد ۲۰۳ سفر از مرز مهران انجام شده و ۶ هزار و ۵۹۰ مسافر وارد استان زنجان شدند.

عبدالحسین علی اکبری  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان اظهار داشت: به آمار رفت زائرین از استان زنجان به کشور عراق اشاره کرد و گفت:  از ۱۰مهر  تا ۲۷ مهر از مرز مهران ۴۶۸ سفر با ۱۱ هزار و ۳۳۹ مسافر و از مرز خسروی هم ۱۸ سفر با۳۶۰ مسافربه کشور عراق عازم شدند. 

وی اظهار کرد: در مجموع ۴۸۶ سفر با  ۱۱ هزار و ۶۹۹ مسافر از استان زنجان در پیاده روی اربعین شرکت کردند. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: از ۱۰ مهر ماه سال جاری تا ۲۷ مهر ماه تعداد ۲۰۳ سفر از مهران به استان زنجان انجام شده و ۶ هزار و ۵۹۰ مسافر وارد استان زنجان شدند.