به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ در این بازدید فتحعلی بیگلو مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری طی سخنانی به تاثیر و اهمیت نرم افزار یکپارچه مدیریت امور مالی در افزایش بهره وری، افزایش دقت، سهولت انجام امور، کاهش هزینه ها، مدیریت یکپارچه و... اشاره نموده و اظهار داشت: مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری و اداره کل اموراداری و مالی استانداری در نظر دارد با انجام بررسی های لازم و تحلیل نقاط ضعف و قوت نرم افزارهای مورد استفاده ادارات استان، نسبت به اجرا و پیاده سازی یک سیستم یکپارچه و متمرکز امور مالی در استانداری اقدام نماید.

وی در ادامه به بررسی فرآیند انجام امور مالی اعم از: اموال، انبارداری، حقوق و دستمزد و... در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت آب و فاضلاب استان پرداخته، و با استماع نظرات کارشناسان مربوطه، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از اشتباهات و اتلاف هزینه های احتمالی در پیاده سازی سامانه یکپارچه مدیریت امور مالی، لازم است پیش از هرگونه اقدامی نسبت به بررسی دقیق نرم افزارها و سیستم های موجود اقدام شده و پس از احصا تمامی ابعاد و نیازهای موجود و با آینده نگری نسبت به پیاده سازی یک نرم افزار جامع اقدام گردد.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری، استفاده از تجربیات ادارات استان و صاحب نظران را در راستای اجرا و پیاده سازی یک سیستم یکپارچه و نظام مند مدیریت امور مالی را راهگشا دانسته و خواستار توجه ویژه کارشناسان مربوطه به این مهم گردید.

دلیری مدیرکل امور اداری و مالی استانداری طی سخنانی به الزامات قانونی موجود در اجرای سیستم یکپارچه  اشاره نموده و اظهار داشت: مطابق تاکیدات دولت، اجرای سامانه یکپارچه برای ساماندهی امور مالی و کاهش هزینه ها لازم و ضروری است.

شایان ذکر است در ادامه این بازدید کارشناسان امور مالی و فناوری اطلاعات استانداری با حضور در حوزه امور مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت آب و فاضلاب استان از نزدیک، روند انجام امور را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.