به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رسیدگی به دو پرونده سیگار قاچاق خبر داد.

ممیزی افزود: تعداد دو دستگاه اتوبوس مسافربری در عوارضی زنجان- قزوین مورد بازرسی دایره آگاهی قرار گرفته و جمعا بیش از دویست و پنجاه هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اعلام ارزش هشتصد میلیون ریالی سیگارهای مکشوفه ، اظهار داشت: پس از سیر مراحل قانونی ، عاملین قاچاق علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جریمه نقدی بمیزان هشتصد و بیست و شش میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم که با پیگیری شعبه ، جریمه نقدی وصول و پرونده ها مختومه شد.