به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ قاچاقچی تنباکو در تعزیرات حکومتی تعزیر شد

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رسیدگی به پرونده قاچاق تنباکو و ادکلن خبر داد.

جناب آقای ممیزی افزود: یکدستگاه خودروی پراید در شهرستان خدابنده مورد بازرسی قرار گرفت و در نهایت مقدار یکصدو هشت کیلوگرم تنباکو و یکصدو نود و دو عدد ادکلن خارجی کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: با احراز قاچاق بودن محموله ، شعبه مربوطه عامل قاچاق را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت ، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان سیصد و شصت و شش میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.