به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ جلسه بررسی وضعیت پروژه نیمه تمام سالن مدیریت بحران فرمانداری زنجان با حضور معاون امور عمرانی،مسئول حراست، دبیر مدیریت بحران و رئیس اداره فنی و عمرانی به ریاست خانم مریم رشتچی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار برگزار گردید. در این جلسه خلاصه ای از سابقه این پروژه و روند تامین اعتبار آن در گذشته مطرح و پیشنهاداتی برای تغییر کاربری پروژه مطرح و مقرر گردید ظرفیتهای قانونی برای تغییر کاربری و واگذاری آن به بخش خصوصی احصاء و در جلسه بعدی بررسی گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: