به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ در پی محکوم نمودن اغتشاشات اخیر عناصر خود فروخته و راهپیمائی مردم شریف زنجان ،مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان کشور فرمودند:حرکت عظیم ملت ایران که از زنجان و تبریز آغاز شد و حتی به برخی از روستاها هم رسید و تهران نقطه پایانی آن بود تودهنی به استکبار و صهیونیسم جهانی بودو آنها را وادار به عقب نشینی کرد.

بی شک بسیج در این مبارزه و مقابله به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد.

من تکریم و تعظیم عمیق خودم را به ملت بزرگ ایران ابراز می کنم.

دشمنان مترصد فرصتی بودند تا در یک بزنگاه نقشه خود را با استفاده از اقدامات تخریبی و آدم کشی و شرارت اجرا کنند.

حرکت عظیم ملت ایران که از زنجان و تبریز آغاز شد و حتی به برخی از روستاها هم رسید و تهران نقطه پایانی آن بود تودهنی به استکبار و صهیونیسم جهانی بودو آنها را وادار به عقب نشینی کرد.

آنها تصور می کردند قضیه بنزین فرصت مورد نظر آنهاست و لشگر خود را وارد میدان کردند،اما ملت ایران با نمایش با شکوه خود حرکت دشمن را نابود کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: