به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت در این اداره کل خبر داد.

 ممیزی افزود: مقدار سی یک هزار لیتر نفتگاز قاچاق از یکدستگاه خودروی تریلی غیرشرکتی در زنجان کشف و پرونده متهم خارج از نوبت تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با احراز قاچاق بودن محموله ، طبق حکم صادره عامل قاچاق علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه به نفع دولت ، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان چهار میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: