به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان،  دکتر پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود : هم اکنون ملت و دولت در کنار هم توسعه کشور را رقم می زنند که 25 درصد تامین مالی کشور توسط دولت و 85درصد توسط بخش خصوصی تامین می گردد.

وی تصریح کرد : این میزان در کشورهای دنیا متفاوت است به گونه ای که 85 درصد مخارج کشور ها توسط دولت و از طریق مالیات تامین می گردد.

پارسا یادآور شد : برای افزایش درآمد مالیاتی در کشور هوشمند سازی نظام مالیاتی در دستور کار قرار دارد به گونه ای که باید کلیه معاملات صورت گرفته در سامانه امور مالیاتی درج گردد.

وی با تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات کلیه مودیان در سطح کشور در سامانه اظهار داشت : سازمان امور مالیاتی باید کلیه اطلاعات مربوط به مودیان در سراسر کشور را در سامانه ثبت و در اختیار داشته باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه فرار مالیاتی جرم محسوب می شود گفت : با وجود سامانه های هوشمند مالیاتی ، در هیچ جای دنیا پنهان کاری ، کتمان و فرار مالیاتی وجود ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت : درآمد مالیاتی بخش خصوصی در کشور از 15 درصد رشد برخوردار بوده است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: