به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ نجفی بخشدار ابهر در تصمیمی بر آن شد که روزانه و با نوبت دهی به دهیاران و شوراها بصورت مستمر جلسه بررسی بودجه سال 98 و پیش بینی بودجه سال 99 دهیاریهای بخش مرکزی ابهر را بمنظور بررسی درآمدها و هزینه ها و میزان انحراف از بودجه سال 98 و پیش بینی بودجه سال 99 دهیاریها تشکیل دهد که این برنامه با استقبال دهیاران و شوراها روبرو شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: