به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ حسین آب سالان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان اظهار داشتند: آسانترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی، انجام اقدامات پیشگرانه در واحدهای مختلف صنعتی است که با اقدامات زیست محیطی خود مانع آلودگی و یا احتمال تنش‌های اجتماعی و همچون خسارتهای زیست محیطی گردند، می باشد. وی گفت : بسیاری از خسارت های محیط زیستی قابل جبران نیستند که پیشگیری اولویت سازمان حفاظت محیط زیست است. 

مهندس آب سالان افزود : 713 میلیارد ریال هزینه انجام شده توسط صنایع شامل خرید تجهیزات مختلف تصفیه خانه های پساب صنعتی ، انسانی، خرید بک فیلتر هوا و غبارگیری صنایع مختلف می باشد، نصب سیستمهای پایش آنلاین که منجر به کاهش آلودگی واحد ها گردیده است

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: