به گزارش سرویس ورزشی برنا در این رقابت ها که در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) اراک برگزار شد در مواد مختلف این نفرات به مقام های برتر دست یافتند.

نفرات برتر ماده ۵۰۰ متر رده سنی اول جوانان

۱-فرشاد رحیمی اصفهان

۲-کیارش شاه محمدی مرکزی

۳-امیرحسین رضایی مازندران

 

نفرات برتر ماده ۵۰۰متر رده سنی دوم نوجوانان

۱-محمد احمدزاده تهران

۲-امیرحسین رضایی مازندران

۳-پیمان امیری همدان

 

نفرات برتر ماده ۵۰۰متر رده سنی بزرگسالان

۱-رامین حامد تبریز

۲-صایب احمدی مرکزی

۳-کیوان اباذری

 

نفرات برتر ماده ۲۰۰متر رده سنی اول جوانان

۱-امیرحسین رضایی مازندران

۲-فرشاد رحیمی مرکزی

۳-علیرضا کبول اصفهان

 

نفرات برتر ماده ۲۰۰متر رده سنی دوم جوانان

۱-محمداحمدزاده مرکزی

۲-حسین راد اصفهان

۳-آرمان رجبی کرمانشاه

 

نفرات برتر ماده ۲۰۰متررده سنی بزرگسالان

۱-مجیدنوری مرکزی

۲-کیوان اباذری اصفهان

۳-ابراهیم شریف نژاد مرکزی

 

نفرات برتر ماده ۵۰۰۰متر امدادی رده سنی بزرگسالان

تیم اول مرکزی (۱-مجیدنوری، ۲-صایب احمدی، ۳-ابراهیم شریفی نژاد)

تیم دوم تهران (۱-آصف شفیعی، ۲-مهدی عبدالوند، ۳-سعید میری)

تیم سوم تبریز (۱-رامین حامد، ۲-عارف ملک حسینی، ۳-محمد آختگان)

 

نفرات برترماده ۱۰۰۰۰متر رده سنی اول جوانان

۱-سبحان جاویدان فر مرکزی

۲-متین شریفی اصفهان

۳-محمدرضا مرادی مرکزی

 

نفرات برتر ماده ۱۰۰۰۰متر رده سنی دوم جوانان

۱-حسین راد اصفهان

۲-آرمان رجبی مرکزی

۳-امیرسالار قانعیان اصفهان

 

نفرات برتر ماده ۱۰۰۰۰متر رده سنی بزرگسالان

۱-مجید نوری مرکزی

۲-آصف شفیعی تهران

۳-صایب احمدی مرکزی