به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا تور فوژو 2016 چین در 5 مرحله برگزار شد که در پایان این تور تیم پیشگامان کویر یزد در صدر رده بندی تیمی قرار گرفت و شهرداری تبریز با مقام نایب قهرمانی رسید.

رکابزنان هر دو تیم عملکرد خوبی را در این تور داشتند که بهترین عملکرد را رحیم امامی از تیم پیشگامان داشت و توانست با 14ساعت و 50 دقیقه و 53 ثانیه پیراهن طلایی تور را به نام خود ثبت کند.

در مراحل مختلف نیز رکابزنان ایرانی به روی سکو رفتند ، مرحله اول با قهرمانی و نایب قهرمانی رحیم امامی و آروین معظمی گودرزی از تیم پیشگامان همراه بود، در مرحله دوم مهدی سهرابی از تیم شهرداری تبریز سکوی دوم را به نام ایران ثبت کرد و در مرحله چهارم نیز تمامی سکو ها را رکابزنان ایرانی تصاحب کردند که رحیم امامی از پیشگامان کویر یزد اول شد احد کاظمی از شهرداری تبریز بر سکوی دوم ایستاد و حمید پور هاشمی دیگر رکابزن پیشگامان سوم شد.

عملکرد کلی رکابزنان ایرانی در تور فوژو 2016 چین به شرح ذیل است:

رده بندی انفرادی کل تور ( پیراهن طلایی)

رحیم امامی از پیشگامان کویر یزد اول

آروین معظمی گودرزی از پیشگامان کویر یزد دوم

حمید پور هاشمی از پیشگامان کویر یزد چهارم

احد کاظمی از شهرداری تبریز پنجم

امیر کلاهدوز از پیشگامان کویر یزد ششم

رضا حسینی از پیشگامان کویر یزد هفتم

حسین صفرزاده از شهرداری تبریز هشتم

قادر میزبانی از شهرداری تبریز دهم

علی نعمتی از های اسپورت چین بیست و هشتم

محمد قرباقی از تیم های اسپورت چین سی و ششم

محمد رجبلو از تیم پیشگامان کویر یزد پنجاه و هشتم

میرصمد پورسیدی از تیم شهرداری تبریز شصت و یکم

وحید غفاری از تیم شهرداری تبریز شصت و نهم

رده بندی امتیازی تور

رحیم امامی از پیشگامان کویر یزد با 28 امتیاز سوم

آروین معظمی گودرزی از پیشگامان کویر با 25 امتیاز چهارم

حمید پور هاشمی از پیشگامان کویر یزد با 18 امتیاز هفتم

رده بندی کوهستان تور

رحیم امامی از پیشگامان کویر یزد با 28 امتیاز اول

آروین معظمی گودرزی از پیشگامان کویر یزد با 11 امتیاز چهارم

حمید پورهاشمی از پیشگامان کویر یزد با 9 امتیاز پنجم

احد کاظمی از شهرداری تبریز با 7 امتیاز ششم

میرصمد پورسیدی از تیم شهرداری تبریز با 7 امتیاز هفتم

امیر کلاهدوز از پیشگامان کویر یزد با 6 امتیاز هشتم

رضا حسینی از پیشگامان کویر یزد با 4 امتیاز نهم