به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، ضبط مستند ورزش زورخانه ای در زورخانه شهید عراقی تهران به پایان رسید.

این مستند به ورزش زورخانه ای و گزارشی از ورزشکاران این رشته ملی مذهبی پرداخته  و به زودی در برنامه با طروات شبکه سوم سیما، پخش خواهد شد.