به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در این جلسه کیکاوس سعیدی، رییس فدراسیون گلف؛ گفت: این نخستین بار است که شاهد حضور مسئولین فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در طول ریاستم در فدراسیون گلف هستم که این امر باعث خرسندی است و نشان دهنده توجه به موضوع فرهنگ است.

وی ادامه داد: موضوع فرهنگ موضوع پیچیده و متنوعی است و افراد و مدیران و کارشناسان عمدتا بر اساس رویکرد و ذهنیت خود به موضوعات فرهنگی نگاه می کنند.

دکتر سعیدی افزود:فرهنگ موضوعی است که تنوع و پیچیدگی دارد و اعتقاد من این است که محوریت فرهنگی باید در تمامی برنامه ها باشد.

دکتر سعیدی اظهار داشت:کار فرهنگی ذوق و سلیقه زیادی می خواهد و عمده ترین کار فرهنگی در ورزش گلف شاید معرفی این رشته باشد و اینکه گلف ورزش گرانی نیست .

رییس فدراسیون گلف ادامه داد: با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان کار فرهنگی انجام داد بلکه باید تحرک را در مدیران ورزشی ایجاد کنیم تا به باور فرهنگی برسند.

وی خاطر نشان کرد:در کار فرهنگی باید نگاه آینده پژوهانه داشته بایم و برنامه ریزی ما معطوف به آینده باشد تا موفق شویم.

گفتنی است آقای فریدون یوسف شاهی دبیر ،خانم محبوبه مرادی رییس کمیته فرهنگی فدراسیون گلف،خانم رجبی مدیر گروه برنامه ریزی توسه فرهنگی،آقای قاسمی معاون دفتر فرهنگی و آقای رجبی کارشناس دفتر از دیگر حاضرین در این جلسه بودند.