به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، صبح امروز مهین فرهادی زاد دبیر این فدراسیون طی جلسه ای با قاسم رسته رئیس و حسین نادری دبیر هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان تهران در خصوص برنامه ها و اقدامات جشنواره ورزشی روز دیابت به گفت و گو پرداخت.

در این جلسه مقرر شد به منظور تعمیم اهمیت ورزش در کنترل دیابت در روز جمعه سوم آذر جشنواره ورزش همگانی و دیابت با حضور ورزشکاران دیابتی و خانواده های آنان و همچنین سایر علاقمندان برگزار شود.

انجام ورزش صبحگاهی، مسابقات ورزشی، نمایش حرکات ورزشی و فعالیت هایی دیگر در برنامه های این جشنواره قرار دارد.