به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هفته دوم هفدهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر جام اندیشمندان با صدرنشینى سایپا به پایان رسید.

در هفته دوم که به میزبانى استان اصفهان و در دورهاى پنجم، ششم و هفتم برگزار شد، نتایج زیر ثبت شد:

دور پنجم

*سایپا 5 – هیات شطرنج لارستان 0

*هیات شطرنج همدان 1.5 – دانشگاه آزاد اسلامی 3.5

*چرخ نیلوفری تبریز 2.5 – دنیای فلز رشت 2.5

*دریا برج شیراز 1 – ذوب آهن اصفهان 4

دور ششم

* هیات شطرنج لارستان 1 - ذوب آهن اصفهان 4

* دنیای فلز رشت 5 - دریا برج شیراز 0

* دانشگاه آزاد اسلامی 2 – چرخ نیلوفری تبریز 3

* سایپا 5 - هیات شطرنج همدان 0

دور هفتم

* هیات شطرنج همدان 2 - هیات شطرنج لارستان 3

* چرخ نیلوفری تبریز 2 – سایپا 3

* دریا برج شیراز 0.5 - دانشگاه آزاد اسلامی 4.5

* ذوب آهن اصفهان 3.5 - دنیای فلز رشت 1.5

با نتایجى که در هفته دوم رقم خورد، سایپا به صدرنشینى خود ادامه داد و تیم هاى ذوب آهن و دانشگاه آزاد در رده هاى دوم و سوم جدول قرار گرفتند. جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته به شرح زیر است:

1- سایپا: تعداد بازی: 7 / امتیاز تیمی 14 / امتیاز انفرادی 29

2- ذوب آهن: تعداد بازی: 7 / امتیاز تیمی 10 / امتیاز انفرادی 21

3- دانشگاه آزاد اسلامی: تعداد بازی 7 / امتیاز تیمی 9 / امتیاز انفرادی 22

4- دنیای فلز رشت: تعداد بازی 7/ امتیاز تیمی 8 / امتیاز انفرادی 20

5- چرخ نیلوفری تبریز : تعداد بازی 7/ امتیاز تیمی 8 / امتیاز انفرادی 18.5

6- هیات شطرنج لارستان: تعداد بازی 7/ امتیاز تیمی 4 / امتیاز انفرادی 10

7- هیات شطرنج همدان : تعداد بازی 7/ امتیاز تیمی 2 / امتیاز انفرادی 12

8- دریا برج شیراز: تعداد تعداد بازی 7 / امتیاز تیمی 1 / امتیاز انفرادی 7.5

لازم به یادآورى است که هفته سوم لیگ برتر شطرنج بهمن ماه در همدان برگزار مى شود.