به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه علت فوت «آسیه پناهی» را بیماری حاد قلبی عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع توانستیم این پرونده را در کمتر از ۲۰ روز تعیین تکلیف کنیم.

او افزود: اگر مقام قضائی تشخیص دهد که آیا بین استرس، بیماری و فوت این شخص رابطه سببیت وجود داشته این موضوع را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

این مسئول در خصوص فوت جانبازی که اقدام به خودسوزی کرد نیز گفت: این شخص با سوختگی ۱۰۰ درصدی به پزشکی قانونی ارجاع داده شد و سم شناسی انجام شده اما هنوز جواب قطعی آماده نیست و گفتنی است خانواده متوفی هیچ گونه شکایتی ندارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: