به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، جلسه توجیهی برنامه PHC شهری در استان کرمانشاه و جذب 450 نفر مراقب سلامت با حضور مدیران شبکه های بهداشتی درمانی، معاونین بهداشتی شبکه ها، کارشناسان ستادی شهرستان ها و نیز مراقبین سلامت در سالن نوروزی نژاد مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) برگزار شد.

در این نشست معاون بهداشتی دانشگاه گفت:  امیدواریم با و جود شما مراقبین سلامت و استفاده بهینه از جذب اعتباراتی که در سال 94 صورت گرفته گام های موثری در  تحول سلامت در حوزه بهداشت برداریم که این امر مستلزم  کارو فعالیت بیشتر است. ما در امر تحول سلامت جدی هستیم و شما نیز باید همه آموزش ها را جدی بگیرید.

دکتر شکیبا یادآور شد با جذب اعتبارات در قدم اول 17 مرکز روستایی، 22 پایگاه بهداشت شهری، 20 مرکز جامع سلامت و همچنین 1 مرکز کاهش آسیب به مساحت 6650 متر مربع در 7 طبقه در خیابان سیلو ساخته می شود.

وی در حاشیه این برنامه با اشاره به پیشرو بودن در سامانه سیب و کسب رتبه 4 در کشور در نشستی با مدیران شبکه  های بهداشتی درمانی شهرستانهای استان گفت : ساخت مراکز بهداشتی باید با جذب اعتبارات  زمین بلامعارض در شهرستان ها علی الخصوص شهرستان کرمانشاه دراولویت  قرار گیرد.

در این نشست مهندس صحرایی مدیر گروه طرح و گسترش معاونت بهداشتی درخصوص وضعیت کلی استان و جایگاه نظام سلامت، روند تکمیلی نگاه به سلامت و نیز  اولویتهای نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی  و فرآیند به کارگیری مراقبین سلامت  توضیحاتی ارائه داد.

 

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۱:۲۸