به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، صاعقه، گونه‌ای تخلیه الکتریکی است که در اثر الکتریسیته ایستا میان دو ابر یا ابر و زمین ایجاد می‌شود.

در هنگام صاعقه فعالیت‌های بیرون خانه را متوقف کنید و در زمان وقوع رعد و برق از منزل خارج نشوید. در صورتی که در اتومبیل هستید، در محل مطمئن توقف کنید، موتور را خاموش کنید و آنتن ماشین را پایین بکشید. حتما داخل ساختمان یا خودروی سقف‌دار بمانید. بدنه فولادی یک خودروی سقف‌دار به شرطی که فلز آن را لمس نکنید از شما به خوبی محافظت می‌کند.

گفته شده است در هنگام وقوع صاعقه فورا موبایل را از خود دور کنید چرا که موبایل روشن شما را در معرض خطر صاعقه قرار می دهد.

بسیاری از کاربران معتقدند که موارد ایمنی بسیار کاربردی و جالبی ذکر شده است.