این طرح ها شامل پایگاه سلامت فرهنگ سمنان، مجتمع آموزشی عالی سلامت و مرکز بهورزی شهرستان سمنان، بخش دیالیز صفاقی و بخش تزریقات سرپایی بیمارستان کوثر، افتتاح فاز اول بلوک زایمان، مرکز تصویربرداری و بخش اطفال بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان هزینه تعمیر و تجهیز پایگاه سلامت فرهنگ سمنان را 200 میلیون ریال و تعداد افراد زیر پوشش این مرکز را هفت هزار و 583 نفر اعلام کرد.

این پایگاه دارای اتاق مراقب سلامت، کلاس های آموزشی و خدمات مامایی و اتاق واکسیناسیون است.

مهدی شادنوش افزود: مجتمع آموزشی عالی سلامت و مرکز بهورزی شهرستان سمنان طرح دیگری است که بهورزان بعد از گذراندن دوره آموزشی در خانه بهداشت روستایی مشغول به کار می‌شوند.

بخش دیالیز صفاقی بیمارستان کوثر سمنان سومین طرح بهداشتی است که تجهیزات آن را خیرین تامین کرده‌اند.

بخش تزریقات سرپایی بیمارستان کوثر و بهره‌برداری گام (فاز) اول بلوک زایمان، مرکز تصویربرداری و بخش اطفال بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر از دیگر طرح‌های بهداشتی است که با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

همچنین با حضور شماری ازمسئولان عملیات ساخت 2 پایگاه سلامت در شهر سمنان، یکی در گرمسار و 2 پایگاه سلامت در دامغان آغاز شد.

برای ساخت پایگاه سلامت مهر 2 و مرکز سلامت مهر سمنان هشت میلیارد و 935 میلیون ریال و پایگاه سلامت مهر گرمسار 2 میلیارد و 558 میلیون ریال و پایگاه سلامت مهر دامغان سه میلیارد و 129 میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

در این آیین، اعتبار پیش‌بینی شده برای ساخت پایگاه سلامت بوستان دامغان اعلام نشد.

مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در آیین بهره‌برداری پایگاه سلامت فرهنگ سمنان گفت: درمان و حوزه سلامت در سراسر دنیا هزینه سنگینی بر دولت‌ها تحمیل می‌کند.

وی افزود : در ایران چون به روش سنتی عمل میشده هزینه‌های زیادی داشتیم که طرح ارجاع یا پزشک خانواده می‌تواند جلوی این هزینه و هدر رفت زیاد را بگیرد.

وی برای اجرایی شدن طرح ارجاع بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌ها تاکید و اضافه کرد: ایجاد پایگاه‌های سلامت در راستای فراهم کردن همان زیرساخت‌های طرح ارجاع است که بتوانیم علاوه بر پیشگیری و درمان به موقع از صرف هزنیه زیاد جلوگیری کنیم.

وی یادآور شد: در دولت یازدهم با انجام کارهای زیربنایی در وزارت علوم، طرح ارجاع از شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت آغاز و اکنون در شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر در حال اجراست.

وی ادامه داد: استان سمنان با مجوز وزارت بهداشت و درمان ایجاد پایگاه‌های سلامت را در دستور کار قرار داده که در سفر اخیر وزیر بهداشت به این استان، بودجه ویژه‌ای به سمنان اختصاص یافته است.

به گفته وی در زمان حاضر تمام مراکز بهداشت شهرهای استان دارای پایگاه‌های سلامت هستند.

استان سمنان 640 هزار نفر جمعیت دارد.