به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، این دستگاه با هدف رفع خاموشی سرچراغ روشنایی معابر در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط مهندس علی اصغر پاکدامن کارشناس برنامه‌ریزی و با همکاری مهندس علیرضا قیومی مدیر توزیع برق شهرستان سمنان و با نظارت مهندس سیدمحمد موسوی‌زاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان ساخته و آماده بهره‌برداری شده است.

یادآور می شود: در حال حاضر روش معمول جهت رفع خاموشی معابر توسط سیمبان روشنایی بررسی قطعات به صورت مجزا داخل سرچراغ اعم از لامپ، ایگناتور و بالاست انجام می‌شود و به دلیل احتمال خطای ناشی از تشخیص نادرست سیمبان، امکان برکناری قطعات و کاهش راندمان گردیده و روشن ماندن معابر یک منطقه جهت تشخیص و رفع عیب سرچراغ‌های معیوب، علاوه بر تلف شدن انرژی الکتریکی، کاهش عمر تأسیسات و نارضایتی مردمی را به همراه دارد.قابل ذکر است: با بهره‌گیری از این دستگاه و با نمونه‌گیری از خروجی‌های ایگناتور که داخل سرچراغ نصب می‌باشد، می توان یک مدار تست چراغ را ایجاد کرده و از طریق این مدار تست قطعات داخل سرچراغ شامل بالاست، ایگناتور و لامپ را مورد بررسی قرار داده و با توجه به خروجی‌های ارسالی از مدار تست سرچراغ و طبق برنامه‌نویسی صورت پذیرفته، قطعه معیوب سرچراغ را تشخیص داده و بر روی صفحه نمایشگر به نمایش گذاشته می‌شود.

خاطرنشان می سازد: با انجام تست توسط این روش و دستگاه موجود، ضریب شناسایی قطعه معیوب صفر گردیده و زمان صرف شده برای رفع خاموشی به حداقل میزان خواهد رسید.

قابل ذکر است: این دستگاه نمونه داخلی و خارجی نداشته و طراحی و ساخت آن حدود 7 ماه و به میزان 300 نفر ساعت زمان صرف گردیده و مبلغ 10 میلیون ریال نیز سرمایه‌گذاری جهت طراحی و ساخت آن شده است.