مهدی ترابی رییس کانون کارگران ساختمانی استان سمنان با تبریک روز کارگر و اشاره به اهمیت کارگر گفت: امنیت حقوقی و شغلی مهم ترین دغدغه کارگران بخصوص کارگران ساختمانی است که البته از روز اول امنیت حقوقی را داشتند. استاد کار ما هیچ گاه دو کار را با هم انجام نمی‌‌داد و نیاز به این بود کار اول را به پایان برساند تا منتظر کار بعدی باشد. در این چند سال به خاطر بحران رکود صنعت ساختمان دچار عدم امنیت شغلی و عدم پرداخت دستمزد توسط کارفرما شدند و در شورای حل اختلاف بیشترین مساله‌ای که بین کارفرما و کارگر به وجود می‌‌آید همین مساله است.

انجمن صنفی کارگران ساختمانی طبق قانون ماده 18 بهبود فضای کسب و کار تلاش خود را می‌‌کند اما متاسفانه این قانون تصویب شده است اما هیچ آیین نامه اجرایی برای آن تعریف نشده است. در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است: به منظور ارتقا کیفیت خدمات،شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیر بخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقضیان نیروی کار در این بخش، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل‌گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. این تشکلها مسوولیت تعیین هویت،طبقه‌بندی مهارتی،کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان‌، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده دارند.

وی افزود : اگر شواری شهر و شهرداریها با کانون کارگران ساختمانی همکاری کنند بارها ما اعلام کرده‌ایم که کارگران ساختمانی که در میادین اصلی شهر و مکان‌ها‌ی تعیین شده میایستند را شناسنامه‌دار می‌‌کنیم و برایشان فضایی را با همکاری شهرداری انجام می‌‌دهیم و حتی اعلام می‌‌کنیم که این فضا با همکاری شهرداری ایجاد شده است. فضایی را ایجاد خواهیم کرد که دارای سرویس بهداشتی و مکانی مسقف باشد. اگر اینطور باشد هم به فضای شهری کمک خواهد کرد و هم به کارگران احترام گذاشته‌ایم.

کارگران ساختمانی زحمتکش‌ترین افراد جامعه هستند اما از روی بیکاری مجبورند با هر نرخی بر سر کار بروند. در همین شهر سمنان در ورودی وخروجی شهر که می‌‌بینیم کارگران کنار جدول نشسته‌اند که چهر ه خوبی ندارد. ما بارها به شهرداری اعلام کرده‌‌‌ایم و منتظر هستیم که همکاری کنند تا ما ساماندهی و سازماندهی کارگران و فضای آنها را انجام دهیم که اگر این اتفاق بیافتد ایده‌ها‌ی بسیاری داریم. از نظر سنجی توسط کارفرمایان تا ایجاد آموزش‌ها‌ی فرهنگی برای کارگران.

ترابی گفت : در حال حاضر متاسفانه استاد کارهای ما که یکی از دغدغه‌ها‌ی انجمن‌ها‌ی صنفی کارگران هستند بیکار تر از کارگران ساده هستند. زیرا یک استاد کار نمی‌‌تواند کنار جدول بنشیند و به دنبال کار فرما بدود. همچنین مسکن مهر یکی از بزرگترین ضربه‌ها‌ را به کارگران بخصوص کارگران ساختمانی وارد کرد.مسکن مهر باعث شد استاد کارهای درجه سه و چهار سر کار بروند و تمام استاد کار‌ها‌ی ساختمانی بیکار بمانند.

ترابی اضافه کرد: در حال حاضر بالغ بر 25000 نفر کارگر ساختمانی در استان وجود دارد و می‌‌توان گفت بزرگترین صنف کشور "کارگران ساختمانی" می‌‌باشند.

رییس کانون کارگران ساختمانی استان سمنان تصریح کرد: ما می‌‌خواهیم که بار بزرگی را از روی دوش دولت و شهرداری‌ها بر داریم که لازمه آن حمایت مسئولین هستند و بدانند که از این حمایت پیشیمان نخواهند شد. باید فضای کار را برای ما ایجاد کنند.

از دیگر برنامه‌ها‌ی ما آموزش ایمنی و بهداشت کار و دیگر کلاسهای مربوطه است زیرا بیشترین حادثه نیز مربوط به کارگران ساختمانی است که با اداره تامین اجتماعی و اداره تعاون و کار و سازمان نظام مهندسی با کانون جلساتی را انجام دادیم تا ساماندهی و اجرا شود.

از دیگر برنامه‌ها‌ی ما توجه بیشتر به استادکارها و مشخص شدن تعرفه‌ها‌ هستند زیرا با به بی توجهی‌ها‌ و همچنین مسایلی مثل مسکن مهر تاثیر زیادی در راکد شدن کار کارگران و همچنین تاثیر بد روی معماری‌ها‌ی ساختمان‌ها‌یی که در شهر وجود دارد گذاشت.

ما علاوه بر تبریک روز کارگر تمام سعی مان را می‌‌کنیم که بر حق کارگران بخصوص کارگران ساختمانی اجحاف نشود.

محمد حسین شجاعتی نایب رییس کانون کارگران ساختمانی استان سمنان و رییس انجمن شهرستان گرمسار و ارادان نیز ضمن تبریک روز کارگر از فواید عضویت در این انجمن گفت می‌‌تواند در بیمه‌ها‌ی تکمیلی، خودور،تامین اجتماعی و... کمک یار کارگران باشد.