به گزارش خبرگزاری برنا؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: از مجموع این طرح ها ، ۱۳۳ طرح عمرانی و ۲۶ طرح تولیدی است و در مجموع یک هزار و ۲۵۷ فرصت شغلی در استان سمنان ایجاد می کند.
سید حسن میرعماد افزود: دو هزار و ۶۷۰ خانوار در استان سمنان از مزایای اجرای طرح‌های افتتاحی در هفته جهاد کشاورزی بهره مند می‌شوند.
به گفته میرعماد، طرح‌های آماده بهره برداری استان سمنان در هفته جهاد کشاورزی بیشتر در زمینه‌ تأمین زیرساخت‌های آب و خاک، اجرای سامانه های آبیاری نوین و ایجاد صنایع تبدیلی است.
میرعماد با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی  در استان سمنان ۳۴ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری اجرا کرده است گفت: دولت به ازای هریک هکتار برای اجرای سامانه آبیاری نوین ۱۳۰ میلیون ریال کمک بلاعوض با هدف تشویق کشاورزان پرداخت می‌کند.