به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن سفر به سمنان گفت : این بانک امسال 160 هزار میلیارد ریال به دو هزار و 900 واحدهای تولیدی تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت پرداخت می کند .
مدیر عامل بانک صنعت و معدن افزود : این رقم پارسال  120 هزار میلیارد ریال برای دوهزار و 700 واحد تولیدی بود.
حسین مهری گفت : باتوجه به افزایش 3 تا 5 برابری افزایش قیمت مواد اولیه این بانک تلاش می کند علاوه بر اینکه به موقع تسهیلات تولید کنندگان را در اختیار قرار دهد شرایط اجرای طرح های توسعه را هم برای واحدهای تولیدی فراهم کند.