به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ فعالیت داوطلبانه و خداپسندانه در دین اسلام و فرهنگ و تمدن ایران ریشه و جایگاه قابل توجهی دارد.

ورود خیرین در موضوعات مختلف اهمیت زیادی دارد که ازدواج یکی از مسائلی است که جوانان با آن مواجه هستند.

تاثیر ورود و حضور خیرین در حوزه ازدواج و کمک به این امر مهم موجب پایداری و استمرار خانواده می شود.

مجامع و سازمان های مردم نهاد به این دلیل که از خود مردم هستند و مسائلشان را می شناسند, بهتر از هر کس دیگری و دولتها می توانند مسائل و گره های حوزه خود را باز کنند.

خیرین با مشارکت مردم فارغ از کمک های مادی می توانند با هم دلی و هم فکری بهتر از دولت ها راه چاره ای برای مسائل پیدا کنند که این راه چاره می تواند به تعداد آدمها باشد و قابل تعمیم به همه نباشد.

در دنیا نیز مشارکت مردم یکی از راه های مهم رسیدن به رشد و توسعه کشورها است.

خیرین با منابع مادی خود برکت لازم را به زندگی خانواده ها وارد می کنند.

ماهیت کار خیرین ازدواج شادی آفرین و امید بخش است.

امیدوارم ما به عنوان دولت بتوانیم خادمین و هماهنگ کننده خوبی برای تسهیل کار خیرین ازدواج باشیم.

امیدوارم با همکاری ها و ساختاری که با کمک وزارت کشور صورت می گیرد, مجمع و ساختاری تشکیل شود که خیرین ازدواج بتوانند به صورت رسمی و قانونی فعالیت کنند و همچنین از مجموعه منابعی که وزارت کشور در این زمینه دارد بتوانند استفاده مناسب کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: