به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مهدی رازجویان در این جلسه با اشاره به اینکه سمن ها بعنوان نهادی تسهیل گیر و چشم بینای دستگاه های اجرایی متولی، نقش کلیدی ایفا می کنند، خاطرنشان کرد: انتظار می رود با برگزاری مداوم این نشست ها بصورت مرتب شاهد خروجی مناسب و عملیاتی شدن موضوعات مرتبط در این راستا جهت ابلاغ به کلیه دستگاه ها اعم از فرمانداری ها و شهرداری ها در راستای قانون پسماند باشیم.

وی افزود: نگاه توسعه محور در حوزه های اجتماعی فرهنگی در سطوح استانی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد از موضوعات کاربردی در حفظ محیط زیست می باشد و سمن های محیط زیستی می بایست در تفکیک زباله از مبدا نقش آفرینی و اهتمام مجدانه کنند.

رازجویان تصریح کرد: فرهنگ سازی در حوزه پسماند و تفکیک زباله از مبدا می بایست مورد توجه سازمان های مردم نهاد بعنوان یکی از ارکان اصلی در حوزه فعالیت ها و اقدامات محیط زیستی باشد.

معاون استاندار مازندران با عنوان اینکه کاهش زباله در جنگل ها و مناطق کوهستانی منجر به افزایش امید به زندگی خواهد شد، افزود: فعال شدن سمن ها در شهرهای استان مورد تاکید استاندار می باشد و در حوزه اقتصادی زمانی موفق می شویم که عمده فعالیت ها را به بخش خصوصی و سمن های مردم نهاد واگذار کنیم.

 وی یادآور شد: سمن ها با توجه به نگاه بیرونی؛ بازوان توانمند تری می توانند برای دولت ها باشند در همین راستا رقم زدن اقدامات موثر اجتماعی می بایست در اولویت دستگاه های اجرایی مرتبط، مردم و سازمان های مردم نهاد باشد.

معاون عمرانی استاندار گفت: روستاهای بدون زباله می بایست مورد توجه سمن های مردمی در بخش محیط زیستی قرار گیرد و به حداقل رساندن زباله ها، جدی گرفتن تفکیک زباله و افزایش بازیافت زباله ها می بایست از جمله راهبردهای مهم در حوزه محیط زیست باشد.

وی اظهار نمود: تسهیل گری در حوزه پسماند با رویکرد بهره گیری از توان متخصصین باید در حوزه برنامه های اجرایی مشترک سمن ها و سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: