به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نتیجه سه نظرسنجى متفاوت نشان مى دهد که بایدن فاصله خود را از ترامپ بیشتر کرده و درصد بیشترى از مخاطبان را به سوى خود جلب کرده است.

IMG_20201023_100116

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: