به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، با فراخوانی که از صبح چهارشنبه در نیویورک انجام شده بود، ۹ راهپیمایی و تجمع در این ایالت برگزار شد که خواسته آنها لزوم شمارش همه آرا، ضدیت با ترامپ، ضدیت با فاشیسم و تاکید بر زندگی سیاهان مهم است، بود.

در این اعتراضات پلیس در نیویورک با معترضین درگیر شد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: