به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا، این کمپین بین المللی بر اساس بیانیه ای که توسط  "پایگاه میدل ایست مانیتور" انگلستان منتشر شده، اظهار داشت: تلاش های ظاهری امارات مانند مبارزه با قاچاق بشر از طریق برگزاری کنفرانس ها؛ تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایت هایش است.

این کمپین افزود: ابوظبی به پایتخت بدون رقیب قاچاق انسان تبدیل شده است، بیشتر مواقع کودکان از طریق بنادر آفریقایی منتقل  می شوند بسیاری سپس آنان را به حمل سلاح و جنگ در یمن مجبور می کنند.

در ادامه این کمپین آمده است: صدها نفر از این کودکان کشته و در میدان جنگ دفن شدند، ارتش امارات شهروندان یمنی از جمله کودکان، زنان و مردان را در جنگ یمن استفاده می کند و از شرایط معیشتی و اقتصادی آنان سوء استفاده می کنند.

این کمپین بین المللی اشاره کرده است که امارات قانون مبارزه با قاچاق انسان را در سال 2006 و 2015 صادر کرد و به موجب این قانون قاچاق انسان، انواع بهره گیری جنسی از جمله به بیگاری گرفتن، کار اجباری، قاچاق اعضای بدن انسان، خدمت اجباری، دزدی و اقدامات شبیه به بردگی را شامل می شد.

این کمپین بین المللی تاکید کرد صدور این قانون برای سرپوش گذاشتن بر عملیات قاچاق انسان در امارات است.

در بیانیه این کمپین همچنین آمده است: امارات کارگران زن و مرد را برای کار در امارات از خارج کشور می اورد و سپس گذرنامه های آنان زیر نظر دولت صادر می شود، حقوق تردد آنان ، مخالفت با کار، اعلام اقدامات غیرقانونی علیه خود  با این ادعا که ورود آنان بر اساس توافق میان انان و صاحب کارها بر اساس قانون بوده اما قوانین بین الملل هیچ تناقضی با حقوق انسانها در تعیین سرنوشت شان هیچ تضادی ندارد، همه محافل بین المللی و نهادهای حقوق بشر و آژانس های سازمان ملل باید در پایان دادن به اقدامات ناقض حقوق بشر توسط امارات متحده عربی در یمن و تغذیه تروریسم و قاچاق اعضای بدن انسان پایان دهند.

کمپین تحریم، از شرکت ها، بانک ها و نهادهای بین المللی خواست تا امارات را به دلیل ادامه قاچاق اعضای بدن انسان و تغذیه تروریسم و نقض حقوق بشر در یمن تحریم اقتصادی کند و مقامات ابوظبی را برای احترام گذاردن به حقوق بشر مجبور کند.