به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری رویترز با انتشار نتایج یک نظرسنجی که ماه گذشته آن را انجام داده است، گزارش داد که مردم آمریکا نسبت به سه سال پیش ایران را کمتر یک تهدید امنیتی جدی تلقی می‌کنند و در واقع روسیه را بیش از گذشته یک تهدید علیه خود می‌دانند.

در این نظرسنجی که رویترز آن را یک بار در بهار سال ۲۰۱۵ و برای بار دوم در ماه ژوئیه (ماه گذشته میلادی) انجام داده است، بیش از سه هزار نفر شرکت کرده‌اند و نظر خود را درباره تهدید فوری و جدی، تهدید متوسط یا عدم اطمینان، تهدید کم و فقدان تهدید ارائه کرده‌اند.

آن طور که نمودارهای نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد از سه هزار و ۲۷۵ شرکت‌کننده در نظرسنجی بهار ۲۰۱۵، حدود ۳۰ درصد ایران را یک تهدید فوری برای آمریکا ارزیابی کرده بودند در حالی که نمودار نظرسنجی جدید (از ۴۴۷۱ نفر) در ماه گذشته (میلادی) به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

اما تعداد افرادی که در سال ۲۰۱۵ ایران را تهدیدی متوسط تلقی می‌کردند از ۱۷.۷ درصد به ۲۰.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تعداد کسانی که در سال ۲۰۱۵ ایران را هرگز تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی‌کردند افزایش یافته و از ۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۷ درصد در سال جاری
(میلادی) رسیده است.

بنابر گزارش رویترز، نتایج این دو نظرسنجی از آن جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که در بازه زمانی امضای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و اکنون پس از خروج واشنگتن از این توافق در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام شده است.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم آمریکا در سه سال گذشته نسبت به روسیه بدبین‌تر شده و اکنون این کشور را بیش از پیش تهدیدی علیه خود تلقی می‌کنند.

اتهام دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا که به روی کار آمدن ترامپ منجر شد و در دو سال گذشته همواره در صدر اخبار آمریکا بوده است، می‌تواند از علل افزایش بدبینی آمریکایی‌ها به روسیه محسوب شود. هم اکنون نخستین دادگاه رسمی مرتبط با این پرونده در جریان است و پل منافارت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ در آن متهم ردیف اول به شمار می‌آید.