به گزارش خبرگزاری برنا از خبرگزاری 'سومریه نیوز' عراق، اجساد 14 مهاجر عراقی که نام هایشان نشان می دهد اعضای دو خانواده هستند از آب های دریای اژه بیرون آورده شد.

'کرده یاشار' نماینده کمیساریای امور پناهندگان عراقی در ترکیه اعلام کرد که یک قایق حامل 35 نفر که اکثر آنها از اهالی استان دهوک در اقلیم کردستان عراق بوده اند، روز چهارشنبه گذشته در دریای اژه واژگون شد.

یاشار افزود: غرق قایق به مرگ همه سرنشینان آن به جز یک زن منجر شد که به طرز معجزه آسایی از غرق شدن نجات پیدا کرد.

به گفته وی، از سرنوشت بقیه بازماندگان این حادثه هنوز خبری در دست نیست.