به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بوریس جانسون که دومین شکست دولت خود را در یک هفته گذشته تجربه کرده است، افزود؛ نتیجه رای گیری پارلمان ابهام بیشتری را در روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد تا زمانی که طرف اروپایی تصمیم گیری کند، درباره توافق جدید خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای گیری صورت نخواهد گرفت.