«محمد علی اسفنانی» حقوق دان و نماینده مجلس در گفت و گو با خبرگزاری برنا درباره رفتار دوگانه اخیر اصول گرایان گفت: آنچه که امروزه مورد نظر مقام معظم رهبری بوده این است که در درون کشور باید اتحاد بین گروه ها حفظ شود و البته بنده به این سبک تفکیک ها اعتقادی ندارم.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تفکیک میان اصولگرایان و اصلاح طلبان اظهار داشت: کسی که اصولگرا باشد قطعا به اصول نظام در کشور معتقد است و در کنار آن کسی که اصلاح طلب باشد نیز به اصل نظام پایبند بوده، ولیکن متاسفانه در حال حاضر شاهد اینگونه تکفیک ها و خط کشی میان دو گروه هستیم.

وی اضافه کرد: این تفکیک به این سبک و سیاق خیلی قابل قبول و منطقی نیست اما به هر حال دو طرز تفکر در فضای سیاسی وجود دارد و خطی بین آن ها کشیده شده یکی به اصولگرایی و دیگری به اصلاح طلبی معروف شدند.

این نماینده مجلس درباره شکاف و اختلاف نظر در میان اصولگرایان اظهار داشت: به هر حال اصولگرایان نه تنها در مورد اتحاد با اصلاح طلب ها بلکه در موارد دیگر هم دیده شده که در کارهایشان نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند و انسجام و وحدت خود را حفظ کنند.

وی با تاکید بر اختلافات بین اصولگرایان بیان کرد: به نظرمن طرز تفکر اصولگرایی نباید دچار خدشه شود و یک مجموعه از دل همان تفکر جدا شود و بخواهد یک طرز تفکر دیگری را مطرح کند، زیرا این ریز شدن مجموعه ها خیلی مطلوب نیست. تنوع افکار و بینش ها در نهایت مثبت و به نفع جامعه است، ولی شایسته بوده برای حفظ وحدت خود از این اختلافات جلوگیری کنند.

این نماینده مجلس درباره نظرات برخی از اصولگرایان درباره عدم وجود اختلاف میان این گروه اظهار کرد: برخی شاید نظرشان این باشد که هیچ اتفاقی نیافتاده ولی آنچه که در ظاهر مشاهده می کنیم کاملا برعکس این تعریف است و در حال حاضر ما نمی توانیم یک مجموعه یکپارچه از اصول گرایان ببینیم.

وی در پایان گفت: در انتخابات ریاست جمهوری شاهد این بودیم که این اختلافات بین افراد و جناح ها اصول گرا نتیجه را به چه سمتی تغییر داد و به ضرر خودشان تمام شد. لذا من فکر می کنم که اگر به همین سمت و سیاق ادامه پیدا کند قطعا انتخابات آینده به ضرر اصول گرایان خواهد بود.